תקנון האתר

תקנון שימוש באתר

תקנון ותנאי שימוש לאתר 'דוד כהן עיצובים'  www.davidcohendesign.com

ברוכות/ים הבאות/ים לאתר 'דוד כהן עיצובים' (David Cohen Design)  בכתובת www.davidcohendesign.com להלן: "האתר". האתר הוא אתר תדמיתי של המותג דוד כהן עיצובים (David Cohen Design ) וזירת מסחר וירטואלית לרכישת תכשיטים מעוצבים ואביזרי אופנה פרי עיצובו ודמיונו של המעצב דוד כהן , להלן: "המוצרים", על ידי המשתמשת או המשתמש באתר, להלן: "המשתמשת" או "המשתמש".

האתר מנוהל ומופעל על ידי 'דוד כהן עיצובים'. (David Cohen Design) – עסק מורשה.

 • מבוא

הנך מתבקש/ת לקרוא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר במלואן כתנאי מוקדם לכל התקשרות עם האתר. יודגש כי גלישה באתר ו/או רכישה של מוצרים באתר מבטאים את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון ותנאי השימוש. לא תהא למשתמשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או 'דוד כהן עיצובים'  ו/או מי מטעמו.

 1. האתר משמש כאתר תדמיתי ייצוגי של המותג 'דוד כהן עיצובים' (David Cohen Design) וכן זירת מסחר וירטואלית והנך מסכימ/ה לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
 2. ככל שיש לך השגות או אינך מסכימ/ה לתקנון ותנאי השימוש, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות שימוש באתר.
 3. מובהר כי התקנון ותנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בכל מכשיר קצה – בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחר.
 4. התקנון ותנאי השימוש הם הבסיס לכל התדיינות בעניין השימוש באתר.
 5. התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.
 6. כל אדם, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, או גוף המאוגד בחו"ל כדין, רשאי לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 

  1. המשתמשת מצהירה כי היא כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
  2. ככל שתבוצע פעולה באתר על ידי קטינה (מתחת לגיל 18) או משתמשת אחרת שאינה רשאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מטעמה, הרי שהמשתמשת נדרשת ליידע את ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות תנאי השימוש והתקנון ולקבל את אישורם והסכמתם לביצוע כל פעולה באתר. ההורה ו/או האפוטרופוס אחראים ליידע את הקטינה המעוניינת לגלוש באתר על ההוראות הקבועות בתנאי השימוש והתקנון ולפקח על פעילותה. יודגש כי כל פעולה אשר תבוצע באתר על ידי הקטינה מהווה הסכמה של הקטינה ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס לתנאי השימוש והתקנון;
  3. המשתמש/ת בעל/ת  כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) תקפה.
  4. המשתמשת היא הבעלים של כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף ו/או אמצעי תשלום חוקי אחר.
 1. התקנון ותנאי השימוש באתר יחייבו את המשתמש, 'דוד כהן עיצובים' ו/או מי מטעמו, הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ויורשיהם.
 2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את התקנון ותנאי השימוש באתר ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם להסדרת תנאי השימוש באתר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של 'דוד כהן עיצובים' וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
 3. על המשתמש/ת לפנות לקטגוריית תקנון האתר, מעת לעת, על מנת לעיין בתקנון ותנאי השימוש העדכניים.
 4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 5. התקנון ותנאי השימוש באתר ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.
 • תנאי שימוש באתר
 1. השימוש באתר הוא לצרכים פרטיים בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים ו/או למטרות בלתי חוקיות ו/או צרכים אחרים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי 'דוד כהן עיצובים' ו/או הנהלת האתר.
 1. המשתמשת באתר אינה רוכשת זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, למעט זכות לשימוש באתר כמפורט בתקנון ובתנאי שימוש אלו.
 2. למען הסר ספק: אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots וכיו"ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה ללא אישורו המפורש ובכתב של 'דוד כהן עיצובים' ו/או הנהלת האתר.
 3. בעשותך שימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות עם 'דוד כהן עיצובים' הנך מתחייבת למסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך.
 4. ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמש או השתמש בפרטי משתמש/ת, על המשתמש/ת להודיע על כך להנהלת האתר באופן מיידי  בטלפון: 0509886883 או במייל: david.cohen.design@gmail.com
 5. הנהלת האתר רשאית למנוע ממשתמש/ת מסוימ/ת לעשות שימוש באתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש של משתמש/ת באתר.
 6. הנהלת האתר אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות ולא תישא בכל אחריות לנזקים שייגרמו, ככל שייגרמו, למשתמש/ת הנובעים מגורמים אלו מפעילותה באתר.
 7. המשתמשת מתחייבת לדווח להנהלת האתר על כל פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או בלתי הולם בהם היא נתקלה במהלך השימוש באתר.
 8. הנהלת האתר תשתדל לגרום לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים תמיד. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר תפעל הנהלת האתר להחזירו לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות האתר, אף אם בשל כך יגרם למשתמשת ו/או לצד שלישי כלשהו נזק ישיר או עקיף כלשהו.
 • מהות האתר
 1. האתר הוא אתר תדמיתי של המעצב דוד כהן (David Cohen Design) וזירת מסחר וירטואלי לרכישת תכשיטים מעוצבים  מקוריים פרי עיצובו של דוד כהן וכן אביזרי אופנה שונים.
 2. באתר ניתן להתרשם ממגוון מוצרים וכן לרכוש ממגוון ייחודי של מוצרים.
 3. התכשיטים עשויים ממתכות כמו פליז מצופה זהב 24  קראט , עור וטקסטיל, סיליקון, אבני חן, כסף סטרלינג 925 , קריסטלים ועוד שילובים של חומרים שונים. כל תכשיט/ מוצר בחנות הוירטואלית כולל בתוכו את המפרט ומרכיבי החומרים שבו. בעת ההזמנה מומלץ לקרוא את כל מפרט התכשיט בדף המוצר, בחנות הוירטואלית.
 • רכישה הזמנה ואספקה של המוצרים
 1. הצגת המוצרים השונים באתר אינה מהווה "הצעה" ולמען הסר ספק הליך הרכישה על ידי המשתמשת לא יהווה "קיבול”.
 2. הזמנת המוצרים באתר תעשה על ידי המשתמשת באתר. מילוי כל הפרטים, באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישה.
 3. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.
 4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל הזמנות ממשתמש/ת על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה כל טענה למשתמש/ת אשר רכישתה המבוקשת לא התאפשרה או בוטלה.
 5. הרכישה תתבצע על ידי בחירה של מוצר ממגוון המוצרים בחנות שבאתר ומהקטגוריות השונות באתר. בדרך של לחיצה (הקלקה) על המוצר המבוקש, ציון הכמות המבוקשת ולחיצה על "הוסף לסל" (להלן: "תהליך הרכישה. בעת תהליך זה יוכל/ תוכל המשתמש/ת להוסיף הערות לגבי המוצר, במידה ויש כאלו).
 6. לאחר סיום תהליך הרכישה ניתן יהיה לבצע תשלום על ידי לחיצה על "לתשלום".
 7. המשתמשת תידרש לבחור את אופן המשלוח או איסוף עצמי. (איסוף עצמי – בתיאום מראש מסטודיו המעצב, תיאום בטל': 0509886883).
 8. משלוח בדואר רשום או באמצעות שליח כרוך בתשלום נוסף  אלא אם צויין אחרת.
 9. על מנת להימנע מתקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים במסגרת תהליך הרכישה. בין היתר, יש לציין את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), כתובת מלאה למשלוח ומיקוד. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של תנאי השימוש והתקנון ובנסיבות מסוימות יכול כי יינקטו הליכים משפטיים נגד משתמשות.
 10. התשלום באתר מתבצע באמצעות סליקה של כרטיס אשראי ו/או באמצעות PayPal ו/או באמצעות ביצוע תשלום בשיחת טלפון אל דוד כהן המעצב או נציג/ה מטעמו אשר ייצרו קשר עם המשתמש/ת להשלמת תהליך הרכישה. להלן:”אמצעי התשלום”.
 11. לאחר השלמת תהליך הרכישה וקבלת אישור אמצעי התשלום, תימסר למשתמש/ת הודעה על אישור הרכישה. יובהר כי הנהלת האתר תחייב את אמצעי התשלום של המשתמשת בגין רכישת המוצר/ים מיד עם השלמת תהליך הרכישה באתר.
 12. ככל שלא יתקבל אישור אמצעי התשלום לרכישה, תימסר על כך הודעה למשתמשת והיא תידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. בנסיבות אלו הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור את ההזמנה של המוצר עבור המשתמשת. יובהר כי הזמנה לא תטופל בטרם אישור אמצעי התשלום.
 13. הזמנת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי ומותנית כאמור באישור התשלום ובאישור סופי של הנהלת האתר. ככל שהמוצר אינו זמין במלאי לא תהא הנהלת האתר מחויבת באספקתו. למשתמשת לא תהייה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמשת ו/או לצד שלישי. בנסיבות אלו, תשיב הנהלת האתר כל סכום ששילמה המשתמשת, ככל ששילמה, ו/או תבטל את החיוב של אמצעי התשלום ככל שבוצע.
 14. המשתמשת מצהירה כי היא מודעת לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים ל-"רכישה מרחוק" ו/או "עסקת אינטרנט".
 15. מובהר כי התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד. ככל שתחול טעות בתיאור המוצר ו/או בתמונת המוצר רשאית הנהלת האתר, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
 1. יש לוודא שהמוצר שנבחר, הכתובת למשלוח ופרטים דרושים אחרים נכונים ומדויקים. הנהלת האתר לא תישא באחריות למקרים בהם ההזמנה בוצעה ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמשת פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי. יודגש כי החובה למלא פרטים נכונים מוטלת על המשתמש/ת ובמידה והוזנו ו/או נמסרו פרטים שגויים, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בשל כך.

 

 1. לאחר השלמת הרכישה באתר ואישור אמצעי התשלום כאמור לעיל, יישלח המוצר למשתמש/ת באמצעות אמצעי השליחות שנבחר לכתובת שסיפקו המשתמש/ת.
 1. המשלוח באתר מתבצע באמצעות דואר ישראל ולפי תקנון דואר ישראל ו/או חברת שליחויות אחרת שתפעיל הנהלת האתר.
 2. הנהלת האתר אינה מתחייבת לזמן המשלוח של המוצר שנרכש ולא תישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע ממעשיה, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמשת, במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים ו/או מלאי המוצרים ו/או במקרים של "כוח עליון" ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתה, לרבות תקלות הנובעות מחברת השליחות או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של חברת השליחויות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתה של הנהלת האתר.
 3. יובהר כי ככל שהנהלת האתר תציין זמן משלוח ביחס למוצר מסוים מדובר בזמן משלוח משוער התלוי בזמינות המוצר במלאי, בדואר ישראל ו/או בחברת השליחויות.
 4. במקרים בהם דואר ישראל אינו מספק שירות לכתובת שסיפקה המשתמשת, עלות המשלוח תהא על פי העלות שתקבע על ידי חברת השליחויות.
 5. ניתן לבצע משלוח מוצרים לחו"ל ועלות השילוח תקבע בהתאם למדינת היעד בתהליך ההזמנה ו/או בפנייה נפרדת להנהלת האתר.
 6. עלויות הביטוח יחולו על המשתמשת ובכל מקרה הנהלת האתר לא תישא באחריות לביטוח המשלוח ו/או לפגמים שייווצרו במהלך המשלוח.
 • ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
 1. אופן רכישת מוצרים וביטול עסקה באתר כפופים לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
 2. במידה ומשתמשת מעוניינת לבטל עסקה, לפני משלוח, ניתן לעשות זאת באמצעות הגשת בקשה מתאימה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת david.cohen.design@gmail.com . בקשות שאינן בכתב לא תתקבלנה.
 3. ביטול עסקה, לאחר משלוח, ניתן לעשות תוך ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר ובהודעה מראש לכתובת הדואר האלקטרוני david.cohen.design@gmail.com
 4. הזכות לביטול עסקה מותנית בכך שהמוצר יוחזר על ידי המשתמש/ת לכתובת ארלוזורוב 154/10 תל אביב יפו, באריזתו המקורית ומבלי שנפל במוצר כל פגם ולא נעשה בו שימוש. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של הנהלת האתר לפעול לקבלת כל סעד אחר לו זכאית על פי כל דין.
  יובהר כי הנהלת האתר אינה אחראית לאובדן ו/או פגם שנפל במהלך משלוח המוצר. האחריות על החזרת המוצר תחול על המשתמש בלבד.
 5. עם ביטול העסקה יזוכה אמצעי התשלום שמסרה המשתמשת בניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ש"ח – לפי הנמוך מבין השניים.
 6. החלפת מוצר ניתן לעשות תוך ארבעה  עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר ובהודעה מראש לכתובת הדואר האלקטרוני david.cohen.design@gmail.com  לאחר החזרת המוצר ניתן יהיה לקבל זיכוי, בגובה עלות המוצר שהוחזר, לשימוש באתר.
 7. יש לפרט בדואר האלקטרוני את הסיבה לביטול העסקה ו/או החלפת המוצר.
 8. הנהלת האתר לא תאפשר ביטול עסקה ולא תהא אחראית לכל נזק או חבות במקרים של חשיפת המוצר לתנאים סביבתיים חריגים אשר אינם תואמים לשימוש סביר במוצר ו/או הנחיות השימוש ככל שישנן.
 9. הנהלת האתר מתחייבת לספק למשתמש/ת מוצרים תקינים ובאיכות גבוהה. על המשתמש/ת לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח מיד, ולא יאוחר מעשרה (10) ימי עסקים מיום קבלת המוצר, להנהלת האתר על כל אי התאמה או פגם באמצעות בקשה מתאימה בכתב, ולאפשר להנהלת האתר לתקן את הפגם ו/או אי ההתאמה ולהחליף את המוצר הפגום במוצר תקין שיישלח לאחר החזרת המוצר הפגום. במידה ואי ההתאמה או הפגם לא ניתנים לתיקון ו/או במידה והמשתמש/ת סירבו להצעת הנהלת האתר, כספו/ה יוחזר לו/ה במלואו לאחר שהמוצר ישלח לכתובת ארלוזורוב 154/10 תל אביב יפו והמוצר הפגום יתקבל על ידי הנהלת האתר.
 10. יובהר כי בנסיבות של ביטול עסקה ו/או החלפה ו/או אי התאמה ו/או פגם – עלויות המשלוח של המוצר יחולו על המשתמש/ת בלבד.
 11. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל, במקרים מסוימים, הזמנה, לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים: במידה ותימצא טעות, לרבות טעות אנוש בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיו"ב כפי שהופיעו באתר; במידה שיתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי הנהלת האתר תימסר למשתמשת באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידה.
 • איסוף מידע, שמירתו ואבטחתו – גילוי נאות
 1. הנהלת האתר התקשרה עם חברת טרנזילה (אינטרספייס) חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל, לצורך סליקה של אמצעי התשלום. דף הסליקה הינו מאובטח ופרטי כרטיס האשראי אינם נישמרים באתר.
 2. האתר פועל בהתאם לתקן  Payment Card Industry Data Security Standard – PCI  DSS על מנת להבטיח הגנה על נתוני האשראי של המשתמשים/ות באתר.
 3. פרטי אמצעי התשלום של המשתמש/ת אינם נשמרים באתר.
 4. הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה על מנת להגן על פרטי המשתמשים הרשומים/ מנויים באתר. עם זאת, יובהר כי הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של המידע באתר מפני חדירה של גורמים עויינים ו/או חשיפה של המידע באתר על ידי פעולות אחרות המנוגדות לדין. ככל שצד שלישי יחדור לאתר ו/או יעשה שימוש במידע בכל דרך אחרת, לרבות במקרים המהווים "כוח עליון". מוסכם בזאת כי למשתמש/ת, לגולשים באתר ולחברים או החברות באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או 'דוד כהן עיצובים'.
 5. אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (cookies) במיוחד עבור משתמשים ומנויים באתר ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור על תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים/ משתמשים וניתוח תנועת הגולשים/ משתמשים הרגלי גלישה באתר, ניתוח קליקים וזמן שהייה באתר. להנהלת האתר הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר. המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש/ת משתמש/ת או כל פרט מזהה אחר.
 1. בעשותך שימוש באתר את מאשרת להנהלת האתר לעשות כל שימוש שתבקש ושתמצא לנכון במידע בלתי מזוהה אודותייך ואודות הרגלי השימוש שלך באתר ואף להעבירו לצדדים שלישיים ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותך באופן אישי.
 1. כל המידע שנאסף על ידי האתר יישמר בידי האתר לצרכים המפורטים לעיל, ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם.
 2. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל דרך בה תמצא לנכון. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמשת שבידי הנהלת האתר ו'דוד כהן עיצובים' לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. בעשותך שימוש באתר זה את/ה מסכימ/ה לכך מראש.
 1. מובהר כי עם סיום ההתקשרות עם האתר, תהיה הנהלת האתר רשאית למחוק משרתיה את כל המידע הדיגיטלי המצוי ברשותה בקשר עם המשתמשת ולא תהיה למשתמשת כל טענה ו/או תלונה ו/או השגה בקשר עם פעולה זו.
 • קניין רוחני
 1. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ול'דוד כהן עיצובים' ומהווים קניין רוחני בלעדי של 'דוד כהן עיצובים' וכן תכנים ומידע אשר 'דוד כהן עיצובים' הוא בעל ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם.
 2. השימוש באתר אינו מקנה למשתמש/ת כל זכות לעשות שימוש בקניינו הרוחני של דוד כהן  ו/או הנהלת האתר ו/או של צדדים שלישיים.
 3. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד 'דוד כהן עיצובים' ו/או הנהלת האתר. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב מ'דוד כהן עיצובים' ו/או הנהלת האתר.
 • משלוח הודעות פרסומיות ודיוור באמצעים השונים
 1. בעשותך שימוש באתר את מסכימה להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על-ידך במסד הנתונים של האתר. כמו כן בעת רכישת מוצרים באתר את מביעה את הסכמתך למשלוח הודעות שונות מאתר זה אלייך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.
 2. בכוונת האתר לעדכן את המשתמשות בפרסומים שונים. עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו על-ידי המשתמשות בעת רישומן לאתר או שהייתן בו. בעשותך שימוש באתר זה, את נותנת בזה את הסכמתך למשלוח פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על-פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות אך לא רק באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכיו"ב.
 3. ככל שאינך מעוניינת בקבלת הודעות מסוג זה, הנך מוזמנת לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של האתר ושל 'דוד כהן עיצובים' והאתר יפסיק לשלוח אלייך הודעות תוך חמישה (5) ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך  למייל: david.cohen.design@gmail.com   או שתוכל/י להסירם בעצמך במידה ויש כפתור "הסרה מרשימת התפוצה" בדיוור שקיבלת.
 • הפרת התקנון ותנאי השימוש
 1. המשתמש/ת באתר מתחייב/ת לשפות את הנהלת האתר ו/או 'דוד כהן עיצובים' ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה על ידך, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר, ו/או 'דוד כהן עיצובים' ו/או מי מטעמו הזכאים לו על פי דין.
 2. המשתמש/ת תפצה ותשפה את הנהלת האתר ו/או 'דוד כהן עיצובים'  ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לאתר ו/או 'לדוד כהן עיצובים' ו/או למי מטעמו על-ידי המשתמש/ת כתוצאה מכך שהמשתמש/ת לא קיימ/ה הוראות התקנון ותנאי השימוש.
 3. בעשותה שימוש באתר, המשתמשת נותנת בזאת את הסכמתה לכך כי התחייבותה זו לשיפוי תחול בכל מקרה, בין אם האתר ו/או 'דוד כהן עיצובים' ו/או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשלם המשתמשת את סכומי הנזק הנובעים מאחריותה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה של הנהלת האתר ו/או 'דוד כהן עיצובים' ו/או מי מטעמו. דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר ו/או 'דוד כהן עיצובים' ו/או צד שלישי בגין הנזק שנגרם באותו עניין.
 5. המשתמש/ת יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 'דוד כהן עיצובים' ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמשת לנזק כאמור.
 • אזור שיפוט ושונות
 1. הדינים אשר יחולו על התקנון ותנאי שימוש אלו הם דיני מדינת ישראל.
 2. בעת שאתם/ן עושים/ות שימוש באתר ובמקרה בו יתגלו מחלוקות, סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהתקנון ותנאי השימוש או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בישראל , תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי.
 3. בכל שאלה לגבי האתר או תקנון האתר ותנאי השימוש אתם/ן מוזמנים/ות לפנות אלינו בטלפון 0509886883 או בדואר אלקטרוני david.cohen.design@gmail.com  ואנו מתחייבים  להשיב לפנייתך בתוך חמישה (5) ימי עסקים.